Oogaandoeningen

U heeft een visuele beperking en u zou graag begrijpelijke en duidelijke informatie aan uw omgeving meegeven over de ziekte waarmee u te maken heeft? Of u kent iemand met een oogziekte en u zou zich graag een beeld kunnen vormen van hoe die persoon de dingen rondom zich aanschouwt?

Dan vindt u hier de uitleg terug van de meest voorkomende oogaandoeningen. Elke pagina beschrijft een ziekte, geeft de symptomen en mogelijke behandelingen weer en bevat tevens illustraties, een schema van het oog en een video.

De Brailleliga bedankt haar Wetenschappelijk Comité, en in het bijzonder de Voorzitter Prof. J.-J. De Laey, voor hun raadgevingen en hulp bij de realisatie van deze fiches.