Thierry Van Boxmeer

Voorzitter van 2011 tot 2014.

Portret van Thierry Van Boxmeer.

Thierry Van Boxmeer is een Brusselaar, geboren in februari 1944 en is het derde kind in een familie van 7. Meteen na zijn militaire dienst, wordt hij aangeworven in een bank, het toenmalige Gemeentekrediet, dat nadien Dexia geworden is. Hij zal er zijn hele carrière blijven. Thierry Van Boxmeer ontdekt zo tal van facetten van het bankiersberoep, vooral dan in de operationele diensten waar hij zich bezig gehouden met spaarboekjes, met rekeningen van private en publieke klanten, met inspectie, marketing, externe audit, … Hij sloot zijn carrière af als operationeel verantwoordelijke voor kredieten aan publieke administraties.

Met de Brailleliga maakte hij, in 1992, kennis via een zeer oude vriend, Raoul Dutry. « Raoul Dutry heeft mij geïntroduceerd bij de Brailleliga waar ik als beheerder aangesteld werd. Komende van Dexia was ik niet zo vertrouwd met het verenigingsleven en wat me het meest opviel, was de manier waarop deze vereniging erin slaagde om doeltreffendheid en sociale voeling te verzoenen met elkaar. Er zijn altijd veel ideeën, projecten en dynamiek geweest. En onder het voorzitterschap van Marc Giboux is het beheer van de vereniging collegialer geworden, wat zeer constructief was. »

Als voorzitter wil Thierry Van Boxmeer graag het werk verder zetten in dezelfde geest van collegialiteit waarbij iedereen zijn eigen expertise inbrengt en één of ander werkdomein aanpakt. Eén van de grote uitdagingen voor de komende jaren zal erin bestaan om het hoofd te bieden aan de veroudering van de bevolking, die een toenemend aantal leeftijdsgebonden oogziekten, waaronder blindmakende ziekten, tot gevolg heeft. De publieke overheden moeten rekening gaan houden met de noden van 65plussers die blind of slechtziend worden. Onze nieuwe voorzitter zal alles in het werk stellen om deze uitdaging tot een goed einde te brengen, met de hulp van alle medewerkers en vrijwilligers van de Brailleliga!