Neem contact op met de Brailleliga

Als u namens iemand anders dan uzelf contact met ons opneemt, vul dan ook deze velden in:

Veiligheidsvraag: wat is het hoogste cijfer?

Ik wens de contactpersoon voor mijn regio vinden ?

Naargelang je woonplaats kan je contactpersoon bij de Brailleliga verschillen. Hier vind je een lijst van de contactpersonen per regio.

De Brailleliga zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met uw rechten en de verplichtingen errond, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Neem voor vragen over de verwerking van uw gegevens per post of via info@braille.be contact met ons op.