Aanleren zich te verplaatsen

In zijn zoektocht naar zelfstandigheid moet een blinde of slechtziende persoon zich alleen kunnen verplaatsen en buitenshuis de dagelijkse taken kunnen uitvoeren. Om naar het werk te gaan, om te winkelen, om vrienden te bezoeken of om cursussen te volgen is het noodzakelijk dat de persoon aanleert hoe hij zich veilig en met het nodige zelfvertrouwen kan verplaatsen.

De Brailleliga organiseert mobiliteitscursussen met als doel zich zelfstandig kunnen verplaatsen.

Een blinde persoon leert zich te verplaatsen met een witte stok.

De verplaatsingsbilan.

De begeleiders van de Brailleliga analyseren de noden van de blinde of slechtziende persoon in een zogenaamde verplaatsingsbilan. Dit overzicht geeft een goed beeld van de bekwaamheden waarover de persoon beschikt inzake evenwicht, rol van de andere zintuigen, overblijvende gezichtsbekwaamheid, waarnemingsvermogen, enz. 

Vragen over het dagelijkse leven komen ook aan bod: welke verplaatsingen dienen dagelijks te worden verricht? Welk verplaatsingsmiddel moet de persoon gebruiken? Is een blindengeleidehond nodig? Kan een GPS hulp bieden?

Sylvie: De begeleiders van de Brailleliga maakten mij wegwijs in mijn nieuwe buurt. Nu kan ik mijn kind naar school brengen, weet ik waar de apotheek, de bakker en het park zich bevinden en neem ik de bus om in de stad te gaan winkelen. De verplaatsingscursussen zijn zeer nuttig geweest. Ik heb nu meer zelfvertrouwen wanneer ik mij op straat verplaats en ik ben veel zelfstandiger geworden.

Het aanleren zich te verplaatsen.

Op basis van de verplaatsingsbilan werken de mobiliteitsinstructeurs van de Brailleliga een individueel opleidingsschema uit. Daarin leren zij de blinde of slechtziende persoon de juiste gebruikstechnieken van de witte stok aan, leren zij hoe hij zich kan verplaatsen met het openbaar vervoer, enz.

De opleiding wordt aangepast aan de noden van de persoon. Na de opleiding zal de persoon over een grotere zelfstandigheid en onafhankelijkheid beschikken en meer zelfvertrouwen hebben wanneer hij zich verplaatst.

Alle opleidingen gebeuren in de eigen vertrouwde omgeving van de persoon. 

Voor de opleidingen in Brussel beschikt de Brailleliga over een mobiliteitslokaal. In dit speciaal aangepast en overdekt lokaal werden hindernissen geplaatst die je op het openbaar domein aantreft: bushokjes, straatwerkzaamheden, brievenbussen, afsluitingen, trappen enz. We beschikken ook over een ruimte in open lucht waar diverse straattaferelen werden gesimuleerd: de mobiliteitstuin. Dagelijkse verplaatsingen worden geanalyseerd en op deze twee simulatieterreinen ingeoefend. 

Totaalzicht over de mobiliteitstuin van de Brailleliga.

Een persoon die verhuist, een nieuwe job heeft of waarvan de visuele handicap toeneemt, kan altijd een beroep doen op de Brailleliga om nieuwe aangepaste trajecten of technieken aan te leren.