Lego Braille Bricks

De Brailleliga is de officiële Belgische partner en verdeler van LEGO Braille Bricks, ontwikkeld door de LEGO Foundation. 

Wat is het concept van LEGO Braille Bricks? 

Het LEGO Braille Bricks–concept leert op een speelse en tactiele manier braille aan kinderen met een visuele handicap. Elke LEGO-steen behoudt zijn gekende vorm, maar de noppen zijn gerangschikt volgens het braille-alfabet en -cijfers. 

Het concept is gebaseerd op vijf basisprincipes, namelijk: actieve deelname, sociale interactie, trial and error, plezier en zinvolheid van de activiteit. Tijdens het leerproces worden er vijf vaardigheden aangesproken, namelijk: creatieve, sociale, fysieke, emotionele en cognitieve vaardigheden. 

Voor wie? 

De LEGO Braille Bricks worden gratis ter beschikking gesteld aan leerkrachten, therapeuten of begeleiders die, verbonden aan een school of andere organisatie, braille onderwijzen aan slechtziende of blinde kinderen van 4 tot 18 jaar.

Per kind wordt één doos LEGO Braille Bricks voorzien. Hij/zij kan dit hulpmiddel gebruiken in de klas (en dus zonder de aanwezigheid van de gespecialiseerde hulpverlener) met klasgenoten, met de klasleerkracht, enz. 

Verder heeft elke leerkracht/therapeut/begeleider die (pre-)braillelessen geeft recht op een doos LEGO Braille Bricks die hij/zij in zijn/haar lessen, therapieën of opvolgingen kan gebruiken. 

De leerkracht/therapeut is verplicht een infomoment te volgen bij de Brailleliga, vooraleer hij/zij LEGO Braille Bricks mag ontvangen. 

Extra informatie 

Medewerkers van LEGO hebben een website ontworpen met 90 activiteitenfiches die gebruikt kunnen worden in lessen, therapieën en opvolgingen. 

Zie https://www.legobraillebricks.com

Praktisch

De eerste twee infomomenten over de LEGO Braille Bricks vonden plaats in maart 2021. Woensdag 19 mei 2021 vindt een volgend infomoment plaats. 

Ook de verdeling van de dozen zal gedurende de maand mei plaatsvinden.

Scholen of organisaties die kinderen willen aanmelden voor een doos LEGO Braille Bricks dienen een mailtje te sturen naar lego@braille.be, met vermelding van volgende gegevens: naam en voornaam kind, leeftijd en schoolniveau.

Leerkrachten/begeleiders/therapeuten dienen verplicht een infomoment te volgen bij de Brailleliga, vooraleer zij recht hebben op een doos LEGO Braille Bricks. Wie zich in wil schrijven voor het eerstvolgende infomoment en een doos wil aanvragen, dient een mailtje te sturen naar lego@braille.be, met vermelding van naam en voornaam leerkracht/begeleider/therapeut, functie en e-mailadres. 

Ook voor andere vragen in verband met LEGO Braille Bricks kunt u terecht op lego@braille.be

Wij wensen jullie alvast heel veel (leer)plezier toe met de LEGO Braille Bricks!

Het LEGO Braille Bricks-team

Marie-Jeanne Nachtergaele, Eline Van Samang, Flore Nollet en Gerlinde D’Hondt

Brailleliga: Dienst Begeleiding en Hulp in het Dagelijkse leven 

Lego_500px