Vertegenwoordiging en interpellatie

Opdat personen met een visuele beperking zo zelfstandig mogelijk door het leven zouden kunnen gaan en zich zouden kunnen integreren in het sociale, beroeps- en culturele leven, moet de maatschappij waarin ze leven aangepast zijn aan, en rekening houden met hen. Daarom besteedt de Brailleliga veel energie aan het verdedigen van de belangen van de personen met een visuele beperking door hen te vertegenwoordigen en door de verschillende beleidsniveaus te interpelleren: lokaal, gewestelijk, gemeenschaps, federaal en Europees.   

Daarom worden alle middelen aangewend om het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap dat op 13 december 2006 werd goedgekeurd en door België op 2 juli 2009 werd geratificeerd, te promoten en concreet toe te passen. Door dit Verdrag te ratificeren is België het engagement aangegaan om de rechten van personen met een handicap te garanderen, er rekening mee te houden in alle beleidsmaatregelen en uitgevoerde programma's, en om alle vormen van discriminatie ten opzichte van personen met een handicap te elimineren.

Vertegen-woordiging

Een persoon met een visuele beperking wandelt op straat met behulp van een witte stok en zijn geleidehond

Op welke manier vertegenwoordigt de Brailleliga de belangen van blinde of slechtziende personen?

Interpellatie

Bord met aanduiding van een parkeerplaats voor gehandicapte personen.

Op welke manier interpelleert de Brailleliga de politici aangaande de problemen die blinde of slechtziende personen ondervinden?