Opleidingen op maat

Bijscholingen.

Personen kunnen tijdens hun loopbaan voor het eerst te maken krijgen met een visuele handicap. Ook personen met een visuele handicap die reeds aan de slag zijn, kunnen tijdens hun loopbaan geconfronteerd worden met nieuwe uitdagingen, zoals: nieuwe versies van het Office-pakket, uitbreiding van het takenpakket, of de visuele handicap neemt in ernst toe, … Door een bijscholing te volgen kan de blinde of slechtziende persoon zijn job behouden.

Blinde persoon die nota's neemt via een notitietoestel in braille.