Hulp bij studies

In Vlaanderen worden de meeste studenten met een handicap begeleid door een ondersteuner. In sommige gevallen staat een begeleider van de Brailleliga bijkomend in voor volgende taken:

  1. Sensibilisering: sensibiliseringssessies organiseren in de klas voor leerlingen en leerkrachten

  2. Mobiliteit: de mobiliteitsinstructeur zoekt vaste herkenningspunten in het schoolgebouw, die nadien aan de persoon met visuele handicap worden aangeleerd. Tevens wordt het traject van en naar de onderwijsinstelling aangeleerd.
     
  3. Dactylo- of braillelessen: in sommige gevallen biedt de Brailleliga ook extra ondersteuning in de vorm van lessen dactylo of brailleschrift. 

Een persoon met een visuele handicap aan een laptop.

Tevens kan het Multidisciplinair Team (MDT) van de Brailleliga:

  • Advies verlenen op vlak van hulpmiddelen voor het verwerken van de leerstof buiten de lesuren, en het aanvragen/motiveren ervan bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Hulpmiddelen die de leerling nodig heeft tijdens de lesuren in de onderwijsinstelling dient de school aan te vragen bij het Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi).
     
  • Een student van het hoger onderwijs met een visuele handicap ondersteunen door pedagogische hulp aan te vragen en te motiveren bij het VAPH.
Eline: Om de geschiedenisles te kunnen volgen, gebruik ik boeken in braille. Het vak Nederlands heb ik op een digitale drager staan waardoor ik de les kan volgen op mijn computer die me alles omzet in braille via de brailleleesregel.