De Stichting voor de blinden

De Stichting voor de blinden, stichting van openbaar nut van de Brailleliga en als dusdanig erkend door een koninklijk besluit van 19 april 2006, kwijt zich van vier opdrachten: 

  1. Blinde en slechtziende personen helpen door middel van financiële en materiële steun aan de Brailleliga
  2. Het wetenschappelijk onderzoek steunen door projecten in de oogheelkunde te bekronen. De Stichting beschikt hiervoor over een Wetenschappelijk Comité, voorgezeten door Professor Tassignon, en is samengesteld uit vertegenwoordigers van 7 universiteiten en 9 Belgische oogheelkundige centra. In deze hoedanigheid deelt de Stichting jaarlijks prijzen uit aan jonge wetenschappelijke onderzoekers.
  3. Voorkomen en het publiek sensibiliseren d.m.v. informatiecampagnes.
  4. De opgedragen fondsen en legaten die haar worden toevertrouwd beheren en controleren.

 De vier onderzoekers bekroond door de Stichting voor de blinden in 2016.