Structuur

Voorzitters van de Brailleliga

Doorheen haar hele geschiedenis werd de Brailleliga voorgezeten door prominenten die elk op hun beurt hebben bijgedragen tot het verbeteren van de aangeboden dienstverlening aan personen met een visuele beperking:

Samenstelling van de Raad van Bestuur (op 31 december 2021)

 • Michel BERLO
 • Etienne COPPIETERS ‘t WALLANT 
 • Marie-Bénédicte de HARLEZ de DEULIN
 • Bernard DEWANDRE
 • Guy DE WILDE
 • Raoul DUTRY
 • Thomas LEMAIGRE
 • Luc LION
 • Michel NETENS
 • Alain VAN CAUTEREN
 • Luc VANDEPUTTE
 • Henri van der VAEREN
 • Martine VANGANSBEKE

 

Erefuncties

 • Jeanine BOURLARD (erebestuurster)
 • René DEVILLEZ (erebestuurder, ondervoorzitter en eresecretaris-generaal)
 • Marcel FLORIZOONE (ereondervoorzitter)
 • Marc GIBOUX (erevoorzitter)
 • Jean-Paul HERBECQ (erebestuurder en erevoorzitter)
 • Alex HOEBEKE (erebestuurder)
 • Pierre LECOCQ (erebestuurder)
 • Thierry VAN BOXMEER (erevoorzitter)

 

Leden van het Directiecomité (op 31 december 2021)

 • Michel BERLO, voorzitter
 • Bernard DEWANDRE, ondervoorzitter en secretaris-generaal 
 • Guy DE WILDE, ondervoorzitter en penningmeester
 • Noëlla JARDIN, Directeur van de Brailleliga (vanaf 01.10.2021)
 • Michel MAGIS, Directeur van de Brailleliga (tot 30.09.2021)
 • Michel NETENS, adjunct-penningmeester
 • Alain VAN CAUTEREN, adjunct-secretaris-generaal

 

Raadgevers van het Directiecomité (op 31 december 2021)

 • René DEVILLEZ (overleden op 12.03.2021)
 • Marc GIBOUX
 • Michel MAGIS (vanaf 01.10.2021)