Élisa Michiels

Voorzitster van 1920 tot 1926.

De medeoprichtster van de Brailleliga werd al op jonge leeftijd blind en liep school aan het Blindeninstituut van Brussel. Ze leed zelf onder het gebrek aan leesmateriaal in braille. In een voordracht onder de titel 'La Théosophie et les aveugles' pleitte ze voor de oprichting van een liga en een bibliotheek voor blinden. De ingezamelde 350 frank volstond om papier en machines te kopen en zo de grondslag te leggen van een braillebibliotheek.

Ze hield er een redelijk avant-gardistische mening op na en ontwikkelde de stelling dat werk de enige manier was om ervoor te zorgen dat de blinden zich bewust zouden worden van hun waarde. Ze oefende het beroep van masseuse uit in het ziekenhuis van Elsene.