Achille Dyckmans

Voorzitter van 1957 tot 1976.

Portret van Achille Dyckmans

Achille Dyckmans, geboren in 1904, was boekhouder van opleiding en een zeer actieve voorzitter.

Toen hij in dienst trad, zei hij: "Ik stel u de twee levens ter beschikking die ik tot nu toe gekend heb: enerzijds een kwarteeuw in de wereld van de goedzienden, met alle voordelen die daaruit voortvloeien, en anderzijds mijn 28 jaar van volledige en ongeneeslijke blindheid, met alle sociale en economische gevolgen die daaruit voortvloeien."

Toen hij om gezondheidsredenen zijn ontslag aanbood, kreeg hij de titel van Ereadviseur-Voorzitter.