Historiek

De Brailleliga werd opgericht in 1920.

Elisa Michiels en Lambertine Bonjean, beiden blind, richten een klein vrijwilligerscomité op dat zich bezighoudt met de omzetting van teksten in braille. In april 1920, wordt het comité  omgedoopt tot de "Ligue Braille nationale pour le bien des aveugles". Hun initiële doelstelling was het samenstellen van een Bibliotheek voor personen met een visuele handicap.

Mei 1920: Elisa Michiels, eerste voorzitster van de Brailleliga.

De mede-oprichtster van de Brailleliga werd blind op zeer jonge leeftijd en liep school aan het Blindeninstituut van Brussel. Bezorgd over het gebrek aan lectuur in braille, geeft ze een toespraak die de basis zal leggen voor een Braillebibliotheek. Ze ontwikkelt de stelling dat arbeid de enige manier is om blinde mensen bewust te maken van hun waardigheid.

Portrait d'Elisa Michiels

 

22 september 1922: de Brailleliga wordt een VZW 

De Brailleliga wordt kort na de goedkeuring van de wet van 1921 die de Verenigingen Zonder Winstoogmerk regelt, een vzw. Ze breidt haar doelstellingen uit en wil alle mensen met blindheid helpen, ongeacht ras, taal, politieke of filosofische overtuigingen, en dit in alle omstandigheden en met alle mogelijke middelen tot haar beschikking.

1926: Cécile Douard, nieuwe voorzitster van de Brailleliga

Ze werd in 1866 in Rouen geboren en bracht haar jeugd door in Bergen. Als leerling van de schilder Antoine Bourlard schilderde ze de Borinage, de mijnen, de terrils,.... Ze werd blind op 33-jarige leeftijd waardoor ze haar schilderactiviteiten diende stop te zetten. Ze legde zich vanaf dan toe op muziek en beeldhouwkunst. Deze dame die gekend was in de wereld van de kunst, de letteren en de industrie, heeft in grote mate bijgedragen tot de reputatie van de Brailleliga in België en in het buitenland.

Getekend portret van Cécile Douard.

1929: Oprichting van de werkplaatsen

De Brailleliga richt een werkplaats op voor het matten van stoelen, het maken van borstels, het vlechten van manden en het kappen van hout, en biedt op die manier een opleiding en een beroepsactiviteit aan blinde personen.

Archiefbeeld van een blinde man die aan het matten van een stoel werkt.

1929: De Brailleliga in de Engelandstraat

De Brailleliga koopt het gebouw in de Engelandstraat 57 in Sint-Gillis (Brussel) waardoor de werkplaatsen en de verschillende diensten op dezelfde plaats onder gebracht kunnen worden.

Archiefbeeld van de Brailleliga hoofdzetel

1930: Verminderingen op de prijs van het openbaar vervoer

De Brailleliga verkrijgt aanzienlijke kortingen bij het openbaar vervoer. De blinde persoon betaalt slechts één plaats voor zichzelf en zijn gids, en indien hij alleen reist heeft hij recht op 50% korting. 

1931: Schenking van de American Braille Press for War and Civilian Blind

Het Amerikaanse goede doel schenkt de Brailleliga een volledige drukset voor de productie en het drukken van braille. Deze gift vormt de basis van de nationale drukkerij van de Belgische blinden die, dankzij de financiële en logistieke steun van de Brailleliga, gedurende meer dan een halve eeuw talrijke didactische boeken, muziekpartituren en de twee tijdschriften « Unie » en « Eendracht » zal uitgeven.

Archiefbeeld van een machine die de druk van brailleboeken mogelijk maakt.

1933: De Witte Stok: De oorsprong.

Terwijl de financiën van de Brailleliga lijden onder de gevolgen van de grote depressie, creëren filantropen de Witte Stok, een steunfonds om de Brailleliga te helpen. Dit goede doel werft duizenden leden aan en organiseert verschillende evenementen waarvan de winst aan de Brailleliga geschonken wordt. Het publiceert een tijdschrift over de activiteiten van de Brailleliga en behandelt diverse vragen met betrekking tot blinde en slechtziende personen. De Witte Stok voegt zich samen met de Brailleliga in 1941. De naam zal behouden blijven als titel van het tijdschrift van de vereniging, en dat tot op heden nog steeds wordt uitgegeven.

Archiefbeeld van het eerste nummer van het tijdschrift 'de Witte Stok' dat door het steunfonds werd uitgebracht ter ondersteuning van de Brailleliga

1933: Oprichting van een «geleidehond»-afdeling.

Haar doelstellingen verder nastrevend, creëert de Brailleliga een «geleidehond»-afdeling. Hiermee wil zij blinde personen helpen zich op een zelfstandige manier te leren verplaatsen.

Archiefbeeld van een blind persoon geleid door zijn hond

1936: Oprichting van een Dienst documentatie en cursussen per correspondentie.

Een Documentatiedienst en een Dienst van cursussen per correspondentie worden aan de Braillebibliotheek toegevoegd. De kopiisten van de bibliotheek voeren transcripties uit van zwart-wit druk naar braille, en omgekeerd. 

Archiefbeeld van de personen die werkzaam waren voor de Bibliotheek in 1936

1936: Oprichting van de Sociale dienst.

De Sociale dienst wordt opgestart en krijgt de taak om personen met een visuele beperking op te sporen en te helpen, de mogelijkheden tot aanpassingen te bestuderen, gebrek aan familiale hulp op te vullen, administratieve stappen te zetten die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van bepaalde sociale voordelen,... kortom om een bijstand te verlenen in elk mogelijk opzicht.

Archiefbeeld van een maatschappelijk werkster zittend naast een oudere blinde persoon 

1937: Henri Kleefeld, nieuwe voorzitter van de Brailleliga.

Effectenmakelaar en als dusdanig bedreven in financiële zaken, was Henri Kleefeld een dynamische voorzitter. Zijn voorzitterschap werd ingekort door de oorlog die hem dwong te emigreren naar de Verenigde Staten.

1938: Opname van literaire werken op grammofoonplaten.

De Brailleliga rust zich uit met apparatuur die nodig is om literaire werken op grammofoonplaten op te nemen.

Archiefbeeld van een persoon die zich bezighoudt met de opname van een werk op een grammofoonplaat.

1940: Gérard Borré, de nieuwe voorzitter van de Brailleliga.

Gérard Borré, geboren in Gent in 1881, werd blind op zevenjarige leeftijd en liep school in het buitengewoon onderwijs aan het Koninklijk Instituut van Sint-Lambrechts-Woluwe. Hij ging naar het Conservatorium, waar hij briljante successen behaalde. Hij werd muziekleraar en instrumentenstemmer in het Provinciaal Instituut van Sint-Agatha-Berchem. Pensioengerechtigd in 1945, wijdde hij zich geheel aan de Brailleliga en cumuleerde hij de functies van voorzitter en algemeen directeur.

Foto van Gérard Borré (links) bij het openen van de kennel van de Brailleliga in 1952 

1942: Opening van het regiohuis te Gent.

Om haar dienstverlening dichter bij de blinde en slechtziende personen te brengen, opent de Brailleliga een lokaal huis in Gent.

Adres:

Kortijksesteenweg 344
9000 - Gent

Contact:

09 220 58 78

1943: Opening van het regiohuis te Charleroi.

Om haar dienstverlening dichter bij de blinde en slechtziende personen te brengen, opent de Brailleliga een lokaal huis in Charleroi.

Adres:

Boulevard Tirou 12
6000 – Charleroi

Contact: 

071 32 88 22

1947: Gratis tram in Brussel

De Brailleliga krijgt voor blinde personen die in de hoofdstad wonen, een gratis vervoerskaart voor het volledige Brusselse tramnet.  

1947: Nationaal Werk van de blindengeleidehond.

De Brailleliga neemt de leiding over het Belgische Werk van de geleidehond, die later het Nationaal Werk van de blindengeleidehond wordt. Het heeft zijn eigen kennel in de tuinen van het Sint-Agatha-Berchem Provinciaal Instituut voor doofstomme en blinde mensen.

Archiefbeeld genomen tijdens de opening van de kennel van de Brailleliga. De foto presenteert een blinde persoon waarvan de geleidehond de witte stok vasthoudt in z'n muil.

1948: Lancering van de "Week van de blinde".

De Brailleliga lanceert een themaweek om de vereniging beter gekend te maken bij het grote publiek. Ze doet dit door middel van studiedagen, persconferenties, aanwezigheden op de radio, in de film en later ook op tv. Deze jaarlijkse sensibiliseringscampagne bestaat vandaag de dag nog steeds, en wordt nu de "Week van de Brailleliga" genoemd.

Archiefbeeld van een uitgave van de Witte Stok in juni 1948. Hierin is er voor het eerst sprake van

1951: Lancering van de Grote Tombola.

De Brailleliga lanceert een jaarlijkse Grote Tombola. Dankzij de opbrengst hiervan kan het inzamelen van geld geleidelijk aan achterwege blijven.

Archiefbeeld van een uitgave van de Witte Stok van oktober 1951 waarin de eerste trekking van de Grote Tombola van de Brailleliga wordt aangekondigd.

1953: De Brailleliga onder de hoge bescherming van Koningin Elisabeth.

Het nationale karakter van de instelling wordt opgedragen door Koningin Elisabeth die haar hoge bescherming verleent aan de Brailleliga. 

Archieffoto van Koningin Elisabeth die de Brailleliga bezoekt. Ze wordt vergezeld door Gérard Borré (voorzitter van de Brailleliga op dat moment) wiens handen op een brailleboek rusten 

1954: Huishoudcursussen aangepast voor blinde en slechtziende personen. 

Leraren (waarvan sommigen met een visuele beperking) geven groepslessen alsook individuele lessen aan huis. Deze lessen zijn een manier om een blind persoon zijn/haar zelfvertrouwen en zelfstandigheid te laten herwinnen. Naast het leren omgaan met het huishoudbudget en huishoudelijke taken, worden de deelnemers ook met andere aspecten van het dagelijks leven geconfronteerd: verplaatsingslessen met behulp van de witte stok, consumentenadvies, enz..

Archieffoto van een persoon met een visuele beperking die leert stikken met een naaimachine.

1955: Een opnamestudio.

De Brailleliga schaft zich een opnamestudio aan en lanceert het "gesproken boek", dat opgenomen wordt op magneetband en al meteen een enorm succes kent.

Archieffoto van de opnamestudio. 

1957: Achille Dyckmans, nieuwe voorzitter van de Brailleliga.

Geboren in 1904 en boekhouder van opleiding, is hij gedurende 20 jaar een zeer actieve voorzitter. Na zijn ontslag te hebben ingediend omwille van gezondheidsredenen, ontvangt hij de titel 'Raadgever Erevoorzitter'.

Portret van Achille Dyckmans

1958: De Brailleliga op de Wereldtentoonstelling in Brussel. 

Aanwezig op deze tentoonstelling, deelt de Brailleliga er aan tal van bezoekers informatie uit over de socioprofessionele integratie van blinde personen.

1961: Oprichting van de Dienst Beroepsoriëntering en Beroepsopleiding.

Dankzij de Dienst Beroepsopleiding zal de Brailleliga arbeidskansen bieden aan personen waarvan hun mogelijkheden al eerder geëvalueerd werden door begeleiders gespecialiseerd in beroepsoriëntatie.

Archieffoto van een begeleider gespecialiseerd in beroepsoriëntatie die een evaluatie afneemt van een persoon met een visuele beperking.

1969: Opleidingscentrum en Beroepsintegratiedienst.

De 'Dienst voor oriëntatie en beroepsopleiding' die in 1961 werd opgericht, groeit uit tot een waar departement. De Brailleliga opent een opleidingscentrum voor telefonisten en/of dactylografen. Ook een ‘beroepsplaatsingsdienst’ wordt gecreëerd (de huidige Gespecialiseerde Opleidings-, Begeleidings- en Bemiddelingsdienst).

Archieffoto van blinde en slechtziende personen in telefonie-opleiding.

1969: Oprichting van de Dienst Informatie over technische aanpassingen 

Teneinde personen met een visuele beperking te helpen in hun beroepsintegratie, besluit de Brailleliga in 1969 de 'Dienst informatie over technische aanpassingen' op te richten. Deze dienst staat in voor het ter beschikking stellen aan blinde en slechtziende werknemers van moderne en doeltreffende technische hulpmiddelen in het kader van hun beroep (Optacon, Versabraille, beeldschermvergroters, diverse aanpassingen van de werkplek). Deze dienst is vandaag ook uitgebreid naar schoolse en privé-activiteiten.

Archiefbeeld van tv-loepen op test in de Brailleliga.

1975: Lancering van het boek op cassettes.

De Brailleliga lanceert het audioboek op cassette dat een onmiddellijk succes kent.

Archiefbeeld van een persoon voor een cassetterecorder geschikt voor studio-opnames

1976: Jean-Paul Herbecq, nieuwe voorzitter van de Brailleliga.

Geboren te Chimay in 1937, krijgt hij op zesjarige leeftijd een oogziekte die hem 9 jaar later volledig blind zal maken. Gedurende meer dan een kwarteeuw - het langste voorzitterschap in de geschiedenis van de Vereniging - draagt hij met een niet aflatende toewijding en energie bij tot de voortdurende ontwikkeling van de activiteiten van de Brailleliga.

Portret van Jean-Paul Herbecq

1982: Oprichting van het gespecialiseerd documentatiecentrum.

De Brailleliga opent een Documentatiecentrum gelinkt aan de visuele handicap, waar boeken vrij door iedereen kunnen geraadpleegd worden. Al deze documenten kunnen geraadpleegd worden in de leeszaal van de hoofdzetel van de Brailleliga.

Iemand toont een boek aan een persoon met een visuele beperking.

1983: Vernieuwing van de opnamestudio.

Door het groeiende succes van audioboeken op cassette, en om te kunnen beantwoorden aan het grote aantal aanvragen van haar leden, vernieuwt de Brailleliga haar opnamestudio die reeds in de jaren ‘50 geïnstalleerd werd.

Archieffoto genomen tijdens de inhuldiging van de opnamestudio in 1983. Een persoon houdt zich vast aan een opnameapparaat.

1986: Verzamelen van alle diensten naar eenzelfde plaats.

Vanaf deze datum beslist de Brailleliga om al haar diensten die tot dan toe verspreid waren, te verzamelen in eenzelfde ruimte gesitueerd in de buurt van het Zuidstation.

De renovatie hiervan verliep beetje bij beetje. De eerste fase van de werken vindt plaats in 1989-1990, de tweede in 1998 tot 2000. De nieuwe gebouwen vormen één geheel en zijn perfect aangepast aan blinde en slechtziende personen (“sprekende” liften, deuren die contrasteren tegen de deurstijlen, steunbaren aan de zijkanten van de wandelgangen, …).

Foto van de inkomdeur aan de straatkant, in open toestand

1988: Oprichting van de Begeleidingsdienst.

De Begeleidingsdienst helpt blinde en slechtziende personen om op een zelfstandige manier te leven, dit door hen te begeleiden op praktisch vlak en hen vaardigheden aan te leren die de zelfstandigheid bevordert in het dagelijks leven.

Een blinde persoon wandelt door een straat, en houdt de arm vast van een begeleidster van de Brailleliga.

1989: Oprichting van het Centrum voor onderzoek naar de culturele aspecten van het zicht. 

De Leeszaal van de Bibliotheek krijgt een nieuwe dimensie en wordt het kader van een onderzoekscel belast met de taak om een cultureel en wetenschappelijk tijdschrift uit te brengen gericht naar de academische wereld en getiteld VOIR (barré). Het eerste nummer van dit – Franstalige –  trimestriële tijdschrift verschijnt in oktober 1990. De verschillende nummers zijn verkrijgbaar op aanvraag via het volgende adres: info@braille.be 

1990: Oprichting van de BrailleClub.

Dankzij de opbrengsten van de Tombola richt de Brailleliga de eerste BrailleClub op. Deze is gesitueerd in Brussel. Sinds 1995 en dankzij Citroën Belux NV heeft de Brailleliga nog twintig andere Clubs kunnen openen in België. Deze BrailleClubs zijn ontspanningsruimten waar op aanvraag verschillende activiteiten worden georganiseerd: spelletjes, modelbouw, bloemstukjes maken, koken, … 

Lees ook :

Een vrijwilligster helpt een persoon met een visuele beperking bij het boetseren tijdens een activiteit van de Brailleclub

1992: Wijziging van de Dienst voor beroepsintegratie

De Dienst voor beroepsintegratie krijgt een nieuwe naam: Centrum voor beroepsopleiding of CBO, en krijgt daarbij nieuwe taken opgelegd. De dienst is niet langer enkel toegankelijk voor stagiairs van het Centrum voor beroepsopleiding, maar eveneens voor elke werkzoekende persoon met een visuele handicap.

1994: Aanleg van het Mobiliteitsparcours in de tuin.

In de tuin kunnen blinde en slechtziende personen die dit wensen in een realistische maar beschermde omgeving oriëntatie- en verplaatsingstechnieken aanleren met behulp van de witte stok. Deze groene zone in open lucht, die gelegen is op de tweede verdieping, verbindt de Engelandstraat met de Hollandstraat.

Archieffoto van de inhuldiging van het mobiliteitsparcours in de tuin, gezien vanuit een raam van het gebouw.

1996: Oprichting van de Dienst Vrijetijdsbesteding.

De bezoeken aan het Museum en/of aan de Brailleliga, de animaties en excursies, en de activiteiten van de Brailleclubs die voordien georganiseerd werden door verschillende diensten worden gegroepeerd binnen een nieuwe afdeling: de Dienst voor culturele animatie (de huidige Dienst vrijetijdsbesteding.)

1996: Oprichting van het Vogelmuseum

De Brailleliga richt het Vogelmuseum op waarin de woonomstandigheden en de fysieke kenmerken van de vogels worden nagebootst. Men kan ze aanraken alsook hun zang beluisteren. 

1998: Oprichting van het BrailleMuseum

Oprichting van de Brailleruimte, een permanente tentoonstelling. Deze ruimte wordt in 2009 een museum dat hulde brengt aan Louis Braille. De bezoeker maakt er kennis met het schrift dat zijn naam draagt, dit vanaf de oorsprong tot het hedendaagse gebruik. Het museum is toegankelijk voor het publiek.

1998: Oprichting van de Spelotheek.

Dankzij de steun van Citroën Belux N.V. start de Brailleliga in 1998 met het uitlenen van gezelschapsspellen aangepast aan blinde en slechtziende personen. In onze huidige Spelotheek kunnen honderden spelletjes gratis ontleend worden.

Foto van twee slechtziende personen die een partijtje stratego spelen dat werd aangepast voor personen met een visuele beperking.

1999: Opening van het regiohuis te Jambes (Namen)

In 1999 start men met het realiseren van lokale vestigingen van de Brailleliga. Hiermee wil men de diensten van de vzw dichter bij de blinde of slechtziende begunstigden brengen aangezien verplaatsingen voor hen vaak geen eenvoudige opdracht zijn. Na Gent en Charleroi, reeds in de jaren '40 geopend, is het de beurt aan Jambes (Namen) en Antwerpen. 

Adres:

Rue de la Croix-Rouge, 31, boite 7
5100 – Jambes

Contact: 

081 31 21 26 

1999: Opening van het regiohuis te Antwerpen.

Adres:

Frankrijklei, 40
2000 – Antwerpen

Contact:

Tel. 03/213.27.88 

2000: Oprichting van de 1ste jaarlijkse hulpmiddelenbeurs.

Deze hulpmiddelenbeurs wordt vandaag ‘BrailleTech’ genoemd en wordt jaarlijks georganiseerd in de maand oktober. Ze vormt dé gelegenheid bij uitstek voor personen met een visuele beperking om de laatste nieuwe grote en kleine hulpmiddelen te ontdekken, te testen en te vergelijken. 

Close-up van een oog

2000: Opening van het regiohuis te Luik.

Adres:

Rue des Guillemins, 63
4000 – Luik

Contact:

Tel.: 04/229.33.35

2001: Opening van het regiohuis te Libramont.

Adres:

Avenue de Bouillon, 16 A
6800 – Libramont

Contact:

Tel.: 061/23.31.33

2001: Opening van het regiohuis te Kortrijk.

Adres:

Minister Tacklaan, 35
8500 – Kortrijk

Contact:

Tel:. 056/20 64 60 

2002: Opening van het regiohuis te Hasselt. 

Adres:

Leopoldplein, 25
3500 – Hasselt

Contact:

Tel:. 011/21.58.88 

2002: Marc Giboux, nieuwe voorzitter van de Brailleliga. 

Marc Giboux werd tijdens de oorlog, in 1942, geboren. Zijn aandacht voor blinde en slechtziende personen werd aangesterkt dankzij collega’s van de Bank Degroof die gedurende lange tijd deel hebben uitgemaakt van de Raad van Bestuur van de Brailleliga.

Als voorzitter is hij de bereikbaarheid van de Brailleliga op lokaal vlak blijven versterken door het verder ontwikkelen van regiohuizen. 

Portret van Marc Giboux.

2003: Oprichting van de BrailleDay.

Sinds 2003 verzamelt de BrailleDay elk jaar opnieuw blinde en slechtziende kinderen uit het gespecialiseerd onderwijs voor een dag boordevol activiteiten en ontdekkingen.

 Foto van een kind met een visuele beperking dat z’n evenwicht probeert te beheersen in het circus Pauwels tijdens de Brailleday 2011.

2003: Oprichting van het Centrum voor functionele revalidatie HORUS.

Ontstaan uit een samenwerking tussen het Universitair Verplegingscentrum Brugmann, het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola en de Brailleliga, vormt HORUS het enige Brusselse centrum voor functionele revalidatie dat erkend werd door het RIZIV inzake blind- en slechtziendheid.

Het doel van dit centrum bestaat erin om de persoon met visuele problemen zo zelfstandig mogelijk te leren leven, dit door ondersteuning van een multidisciplinair team dat alle aspecten van het dagelijks leven behandelt (lezen, schrijven, administratie en aanvragen, motorische vaardigheden, oriëntatie en mobiliteit, enz.).

Voor meer info over dit centrum, klik op volgende link: http://www.chu-brugmann.be/nl/med/ophtalmo/horus.asp 

2005: Oprichting van een Stichting

Het doel van de Stichting voor de blinden, stichting van de Brailleliga erkend als Stichting van openbaar nut, is het welzijn van blinde en slechtziende personen te bevorderen door hen op een zo uitgebreid mogelijke manier te helpen. De oprichting van de Stichting voor de blinden laat toe nieuwe activiteiten te ontwikkelen, zoals het oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek te steunen en het publiek te sensibiliseren via preventiecampagnes over de visuele handicap.  

Foto van Sara Van de Veire en Frauke Coppieters, die in 2008 een prijs in ontvangst mochten nemen van de Stichting voor de blinden. 

2005: Digitalisering van de opnamestudio voor ingesproken boeken

In 2005 gaan de ingesproken boeken over van cassettes naar cd's in DAISY-formaat. Alle nieuwe boeken worden voortaan volgens deze norm opgenomen teneinde een zo goed als mogelijk digitaal boek aan de blinde en slechtziende personen te kunnen aanbieden.  

2007: Oprichting van het Mobi-Lokaal. 

Het Mobi-Lokaal is een ruimte die speciaal werd ingericht voor het correct aanleren van verplaatsingstechnieken met de witte stok, alsook voor het africhten van geleidehonden. Deze opleidingsruimte bootst tal van obstakels na waarmee een slechtziend of blind persoon en zijn geleidehond in het dagelijks leven te maken kunnen krijgen wanneer zij zich buitenshuis verplaatsen. Gevaarlijke kruispunten, bushaltes, wegwerkzaamheden, enz. zijn maar enkele voorbeelden hiervan. Dit parcours heeft als voordeel dat het ruim, overdekt en moduleerbaar is.

Foto genomen tijdens de inhuldiging van het Mobi-Lokaal in 2007. Een persoon met een visuele beperking oefent samen met zijn geleidehond.

2009: Tweehonderdste verjaardag van Louis Braille

Het jaar 2009 staat in het teken van de tweehonderdste verjaardag van Louis Braille (1809 - 1852) en tal van evenementen brachten hulde aan deze geniale uitvinder: het aankleden van Manneken Pis, de opening van het Braillemuseum, een nieuwe postzegel en een nieuw muntstuk van € 2 met daarop de beeltenis van Louis Braille, een graffiti in brailleschrift en het bezoek van Prinses Mathilde aan de Brailleliga. 

2011: Thierry Van Boxmeer, nieuwe voorzitter van de Brailleliga.

Thierry Van Boxmeer werd in februari 1944 geboren in Brussel. Hij kwam voor het eerst in contact met de Brailleliga in 1992, dankzij een goede vriend Raoul Dutry. De wens van de nieuwe voorzitter van de Brailleliga bestaat erin om het werk in dezelfde geest van collegialiteit verder te zetten zoals die door zijn voorganger Marc Giboux werd gevestigd, en waar iedereen zijn/haar vaardigheden ten volle benut en ondersteuning biedt in welbepaalde domeinen.

Portret van Thierry Van Boxmeer.

2011: Modernisering van de opnamestudio

In 2005 startte de Brailleliga met de digitalisering van de opnamestudio door de opnames op cassettes te beëindigen, en deze te vervangen door digitale opname (op cd in het Daisy-formaat). De modernisering van de opnamestudio wordt in 2011 beëindigd door de plaatsing van moderne informatica-apparatuur, nieuw meubilair en het inrichten van een ontspanningsruimte zodat de lezers over een gezellige plek kunnen beschikken: de studio.

2012 : Opening van het regiohuis te Leuven

Adres:

Fonteinstraat 133,
3000 - Louvain

Contact:

Tél. : 016 20 37 97

2012: Opening van het regiohuis te Ath.

Adres:

Rue de la Station 41,
7800 Ath

Contact:

Tel.: 068 33 54 50

2014: Michel Berlo, nieuwe voorzitter van de Brailleliga. 

Michel Berlo is voor de Brailleliga geen onbekende. Zijn vader en stiefmoeder gingen hem al voor als beheerders van de Brailleliga, en in 2005 wordt hij zelf lid van onze vereniging. Hij wordt achtereenvolgens benoemd tot beheerder en lid van het Directiecomité. En op 30 april 2014 werd hij verkozen tot voorzitter, voor een mandaat van 3 jaar.

Portret van Michel Berlo.

2014: Opening van het Expertisecentrum Visus & Werk

Voor wie blind of slechtziend is en vragen heeft rond opleiding en werk bestaat er sinds 1 juli 2014 het Expertisecentrum Visus & Werk.

Dit centrum is het antwoord van de Brailleliga op de nieuwe aanpak van de VDAB in het kader van opleiding en tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking. Het combineert de expertise van de Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst (GOB) van de Brailleliga en de voormalige Gespecialiseerde Arbeidsonderzoeksdienst (GA), die in zijn vroegere vorm niet langer bestaat. Het Expertisecentrum bestaat uit een team van experten, via wiens begeleiding personen met een visuele handicap heel wat tijd besparen en moeilijkheden kunnen omzeilen in hun zoektocht naar werk. 

Maart 2014: lancering van de online Bibliotheek

In lijn met de technologische vooruitgang, en omdat ze een kwaliteitsservice wil aanbieden aan haar leden, maakte de Brailleliga haar Bibliotheek online toegankelijk. Dankzij dit hulpmiddel is de volledige catalogus nu beschikbaar voor iedereen. (Franstalige) luisterboeken, boeken in braille of grootletterdruk, voelboeken, ... men vindt het er allemaal in terug. De audioboeken kunnen gedownload worden door gebruikers van de Bibliotheek dankzij een persoonlijk paswoord dat aan elk van hen wordt toegekend. De Bibliotheek is beschikbaar via http://bibliotheque.braille.be.

 

Februari 2015 - Opening van een Digitale open ruimte

In februari 2015 opende de Brailleliga officieel haar nieuwe digitale openbare ruimte (EPN of Espace Public Numérique), volledig aangepast aan personen met een visuele handicap. Deze ruimte is in de eerste plaats een ontmoetingsruimte, die uitnodigt tot een onderdompeling in de fascinerende wereld van de lectuur, en vanuit een breder standpunt, cultuur. Om de digitale kloof, te wijten aan de handicap bij blinde en slechtziende personen, te dichten, organiseren we in deze openbare ruimte Digitale Clubs waarin iedereen de online Bibliotheek kan leren kennen, leert hoe boeken te downloaden, nieuwe leeshulpmiddelen ontdekt, enz. Met dit doel is de zaal uitgerust met een aangepaste pc, beeldschermloep, tablets en e-readers. Deze ruimte is daarnaast ook een leeromgeving waar iedereen kan bijleren en advies krijgt, bijvoorbeeld bij het zoeken naar documentaires op internet, bij het downloaden van een boek, enz. 

Des personnes déficientes visuelles discutent de l’utilisation de leur smartphone dans l’Espace Public Numérique

Juni 2015 - Opening van ons nieuwe regiohuis in Geel

Adres: 

Werft 53/3

2440 Geel

Contact:

Tel. 014 58 50 68

Foto van de inkom van het regiohuis van Geel

Juni 2015 - Opening van een Lichtlabo

Ter gelegenheid van de Week van de Brailleliga 2015 en het Internationale jaar van het licht, opende de Brailleliga in juni 2015 haar gloednieuwe Lichtlabo. Het labo is gelegen in onze hoofdzetel in Brussel. Slechtziende personen krijgen er advies bij het optimaliseren van de verlichting in hun woonomgeving, om zo hun dagelijkse activiteiten gemakkelijker te doen verlopen: lezen, schrijven, koken, enz. Na verschillende tests krijgen ze suggesties voor het aanpassen van licht en contrastwerking in functie van hun noden en hun visuele handicap.

Een persoon met een visuele beperking leest een document onder een bepaalde lamp om de lichtsterkte ervan te testen

November 2015 - Lancering van expo "Oorlogsblinden"

In november opende de Brailleliga officieel haar tentoonstelling "14-18: Oorlogsblinden". De vernissage vond plaats in het BELvue museum in Brussel. De expo toonde het lot van soldaten die blind werden tijdens de Eerste Wereldoorlog en die, dankzij het Instituut van Bosvoorde, de draad in hun leven weer konden opnemen. Een stukje Belgische geschiedenis dat onopgemerkt bleef en bijgevolg niet erg gekend is. De Brailleliga creëerde een website over de tentoonstelling, waarop bezoekers terecht kunnen voor meer informatie en een audiogids: www.oorlogsblinden.be.

Zwart-witfoto. We zien een tiental soldaten van kop tot teen, rechts in profiel. Sommigen dragen geen hoofddeksel, anderen dragen een helm of kepie. Elk van hen heeft een heup- of schoudertas. De soldaten stappen in één rij, met een hand op de schouder van de voorganger. Drie van hen hebben een groot, wit verband op de ogen. Op de achtergrond is te zien hoe andere soldaten toekijken. © Imperial War Museums (Q 11586)

2016

Lancering van het project “Je lis pour toi”Vrijwilligers kunnen thuis eenvoudig audioboeken opnemen met behulp van een computer of tablet. Voor mensen waarvoor het niet altijd mogelijk is om naar onze opnamestudio's te komen, biedt dit project meer flexibiliteit en vrijheid. Dat project bestaat enkel in het Frans.
Je lis pour toi visual 1

2017

Uitbreiding van het leesaanbod door het ter beschikking stellen van boeken in digitaal braille. Hierdoor kan je over drie of vier boeken tegelijk beschikken in compact formaat. 
Braille numerique

2018

Creatie van twee nieuwe ruimtes voor blinde en slechtziende personen: 
  • SnoezelBraille, gewijd aan psychomotoriek. De ruimte heeft als doel om de vijf zintuigen te ontdekken in een ruimte die volledig in het teken van ontspanning staat.
Espace SnoezelBraille
  • BrailleMedia, voor multimedia en projectie van films met audiodescriptie.

Espace BrailleMedia