Informatiedienst voor technische aanpassingen of IDTA.

De snelheid waarmee hulpmiddelen zoals beeldschermloepen, voorleesloepen, voorleestoestellen, vergrotingsprogramma's (al dan niet met spraakondersteuning), spraaksyntheseprogramma's, brailleleesregels, aangepaste (mobiele) telefoontoestellen, enz. evolueren, maakt de keuze van het meest geschikte hulpmiddel voor blinde en slechtziende personen niet makkelijk.

De Informatiedienst voor technische aanpassingen (IDTA) helpt de persoon met een visuele handicap bij het maken van deze keuze door:

  • Inlichtingen te verschaffen omtrent hulpmiddelen.
  • Het adviseren van het meest geschikte hulpmiddel. Er wordt rekening gehouden met de aard van de visuele handicap (en de daarmee gepaard gaande mogelijkheden en beperkingen) en met de activiteiten die de persoon wenst of dient te verrichten. Soms kunnen eenvoudige hulpmiddelen of aanpassingen (bijvoorbeeld optische handloepen, het aanpassen van de lichtsterkte in lokalen, het gebruik van contrasten, ...) volstaan en kan de persoon opnieuw geschreven informatie lezen. Deze eenvoudige hulpmiddelen en aanpassingen zijn evenwel vaak een aanvulling op hoogtechnologische hulpmiddelen.
  • De persoon de hulpmiddelen te laten testen in de demozaal.
  • Informatie te verstrekken aangaande mogelijke financiële tussenkomsten bij de aanschaf van hulpmiddelen, en hulp te bieden bij de aanvraag hiervan bij verschillende instanties.
  • De Dienst kan – indien nodig – optreden als bemiddelaar tussen de persoon met een visuele handicap en hulpmiddelenleveranciers.