Multidisciplinair Team

Het Multidisciplinair Team (MDT), erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en het Agentschap Jongerenwelzijn, ondersteunt personen met een visuele handicap bij hun sociale integratie. Het team bestaat uit meerdere disciplines, waarbij de nadruk ligt op een multidisciplinaire werking (medisch, psychologisch/pedagogisch, sociaal, ergotherapeutisch-orthoptistisch). 

Personen met (een vermoeden van) visuele handicap kunnen er terecht voor:

  • het aanvragen van begeleiding en opvang of van een persoonlijk assistentiebudget (PAB) van minderjarigen; 
  • het aanvragen van een persoonsvolgend budget (PVB) voor meerderjarigen; 
  • het aanvragen van hulpmiddelen (individuele materiële bijstand of IMB) voor minder- én meerderjarigen. 

Begeleiding en opvang / PAB : minderjarigen

De ondersteuning voor een minderjarige persoon met een handicap kan bestaan uit mobiele en/of ambulante begeleiding, verblijf, dagopvang of PAB. Het PAB is een budget dat het VAPH aan een persoon met een handicap ter beschikking stelt om zelf mensen aan te werven en zich te laten assisteren of ondersteunen op de manier waarop hij het zelf wenst.

Minderjarigen met een vraag naar een dergelijke ondersteuning dienen zich te wenden tot een MDT voor hun inschrijving en aanvraag bij het VAPH. Het MDT brengt de vraag in kaart en dient de nodige verslagen in bij het Agentschap Jongerenwelzijn, die ze doorgeeft aan het VAPH.

Persoonsvolgend budget: meerderjarigen

Ook de meerderjarige persoon met een handicap kan ondersteuning aanvragen bij het VAPH in de vorm van een persoonsvolgend budget. Dit is een gepersonaliseerd budget dat kan gespendeerd worden aan handicapspecifieke ondersteuning (dag- of woonondersteuning, individuele begeleiding, zelf een ondersteuner in dienst nemen, poetshulp, …).

Het aanvragen van een persoonsvolgend budget verloopt in 2 stappen. In eerste instantie moet een ondersteuningsplan ingediend worden bij het VAPH. De persoon met een handicap kan dit zelf indienen of kan zich hierin laten begeleiden door de Sociale dienst van de Brailleliga, door zijn ziekenfonds of door een Dienst Ondersteuningsplan (DOP).

Wanneer het ondersteuningsplan goedgekeurd is door het VAPH, kan de tweede stap in de aanvraagprocedure gezet worden. Dit kan enkel door een MDT gedaan worden. Bij goedkeuring van het ondersteuningsplan is het dan ook aangewezen om zo snel mogelijk jouw MDT te contacteren. Het MDT objectiveert je vraag naar ondersteuning en dient de nodige verslagen in bij het VAPH.

Hulpmiddelen

Heb je nood aan hulpmiddelen in de thuissituatie, zoals een beeldschermloep, een voorleestoestel, of een Daisyspeler? Wens je een witte stok aan te schaffen en verplaatsingstechnieken aan te leren? Ook hiervoor kan je een financiële tussenkomst vragen bij het VAPH. Ons MDT klaart uit welke hulpmiddelen het meest geschikt zijn voor jouw situatie en dient de nodige verslagen in bij het VAPH. 

 Logo van het VAPH