Op zoek naar werk

Een job hebben is belangrijk voor de sociale integratie en dat geldt evengoed wanneer je blind of slechtziend bent. Een job die geschikt is voor een persoon met een visuele handicap kan van allerlei aard zijn. De Brailleliga ondersteunt hen bij hun zoektocht naar een geschikte functie.

Een blinde vrouw maakt gebruik van een braillenotitietoestel.

Het maken van een beroepskeuze.

Wanneer de werkzoekende aanklopt bij de Brailleliga, kan hij terecht bij het Expertisecentrum Visus & Werk. Indien de slechtziende of blinde werkzoekende met vragen zit over zijn beroepsmogelijkheden en geen duidelijk zicht heeft over welke jobs al dan niet haalbaar zijn, zal het Expertisecentrum Visus & Werk de persoon hierbij bijstaan.

Indien, tijdens het onderzoek naar arbeidsmogelijkheden, blijkt dat de blinde of slechtziende persoon ook hulp nodig heeft in de vorm van bijvoorbeeld hulpmiddelen in zijn thuissituatie of ondersteuning in zijn woonsituatie, dan verzorgt het Multidisciplinair Team (MDT) de nodige formaliteiten opdat hij of zij de ondersteuning kan bekomen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Het arbeidsonderzoek heeft tot resultaat dat de persoon met een visuele handicap een realistisch zicht krijgt op zijn vaardigheden en dus op zijn toekomstige loopbaan. Dit alles helpt het werk van de jobcoaches van het GOB (Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst). Zij gaan samen met de cliënt op zoek naar een geschikte job die zo dicht mogelijk aanleunt bij diens wensen, mogelijkheden en vaardigheden.

Het begeleidingstraject is steeds een individueel traject, dat samen met de persoon met een visuele handicap wordt bepaald.

Voorbereiding op het professionele leven.

De jobcoach begeleidt de persoon met een visuele handicap in zijn zoektocht naar werk en in de voorbereiding ervan. Het team van lesgevers van het GOB ondersteunt de jobcoach in zijn taak. De nauwe samenwerking garandeert een optimale ondersteuning van de persoon met een visuele handicap.

De jobcoach:

  • Begeleidt bij het opstellen van een curriculum vitae
  • Begeleidt bij het schrijven van een motivatiebrief
  • Zoekt de nodige technische aanpassingen uit en houdt hierbij rekening met de aard van de visuele handicap van de werkzoekende
  • Bereidt de werkzoekende voor op sollicitatiegesprekken en selectietests
  • Sensibiliseert toekomstige werkgevers over de bestaande technische aanpassingen, premies, en de dienstverlening van de Brailleliga in deze materie
  • Sensibiliseert de toekomstige collega’s
  • Staat na de indiensttreding in voor de verdere opvolging op de werkvloer, in functie van de noodzaak

Jelle: Dankzij de taallessen, de oefeningen om te leren zoeken naar werk, en het perfectioneren van mijn vaardigheden in informatica en het Office-pakket, ben ik ervan overtuigd dat ik een passende job zal vinden. Het kunnen werken met aangepast materiaal en de steun van de lesgevers hebben me veel meer vertrouwen in mezelf geschonken.