Ondersteuning voor werkgevers

Je bent werkgever of actief in jobcoaching. Hoe reageren wanneer de meest geschikte kandidaat je tijdens een aanwervingsprocedure inlicht over zijn of haar visuele handicap? Of wat te doen wanneer een ervaren medewerker geconfronteerd wordt met een plots verlies van het zicht, waardoor hij of zij de job niet langer naar behoren kan uitvoeren?

Er bestaan tal van oplossingen die de mogelijkheid bieden om een persoon met een visuele handicap in dienst te nemen of te houden, zonder bijkomende kosten of rendementsverlies. De Brailleliga informeert en begeleidt werkgevers bij de aanwerving, de omscholing of het in dienst houden van een persoon met een visuele handicap.