Financiële ondersteuning

Om het aanwerven of het in dienst houden van personen met een visuele handicap te stimuleren, werden in België een aantal tewerkstellingsbevorderende maatregelen uitgewerkt door de overheid. Meestal gaat het om tegemoetkomingen in loon en sociale lasten voor de werkgever, tussenkomsten in de kosten voor het aanpassen van de arbeidspost en/of arbeidsgereedschap, enz.

Deze tewerkstellingsbevorderende maatregelen zijn gebonden aan de woonplaats van de werknemer en niet aan de plaats van de hoofdzetel van de onderneming.

Een medewerkster van de Brailleliga helpt een persoon bij het invullen van documenten.

De werknemer behoort tot de Vlaamse Gemeenschap (woonachtig in Vlaanderen):

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) verleent toegang tot diverse tewerkstellingsbevorderende maatregelen zoals o.a.:

 • Tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap (tegemoetkomingen voor arbeidskleding en arbeidspostaanpassingen vallen onder steun voor de werknemer)
 • Vlaamse Ondersteunings Premie (VOP)
 • Beschutte werkplaatsen (valt onder steun voor de werknemer)

De werknemer is in Brussel gedomicilieerd en Nederlandstalig:

De werknemer schrijft zich in bij Actiris en bij VDAB (opgelet zij hebben geen recht op de VOP premie).

In bovenstaande gevallen kan je met jouw vragen bij het Expertisecentrum Visus & Werk terecht.

De werknemer is in Brussel gedomicilieerd en Franstalig:

Personne Handicapée Autonomie Recherché (PHARE) verleent toegang tot diverse tewerkstellingsbevorderende maatregelen:

 • Integratietegemoetkoming
 • Tewerkstellingstegemoetkoming
 • Contract voor professionele aanpassing
 • Mentoraatstegemoetkoming
 • Integratietegemoetkoming
 • Arbeidspostaanpassing
 • Ontdekkingscursus

De werknemer is in Wallonië gedomicilieerd:

L'Agence pour une Vie de Qualité (AViQ) verleent toegang tot diverse tewerkstellingsbevorderende maatregelen:

 • Compensatietegemoetkoming
 • Integratietegemoetkoming
 • Mentoraatstegemoetkoming
 • Contract voor professionele aanpassing
 • Arbeidspostaanpassing
 • Contract voor vorming in een vormingscentrum

De werknemer is in de Duitstalige Gemeenschap gedomicilieerd:

De Dienststelle für Personen mit Behinderung verleent eveneens toegang tot diverse tegemoetkomingen.