Sensibilisering

Het aanwerven van een blind of slechtziend persoon gaat meestal gepaard met een aantal vragen. Bestaan er oplossingen en zo ja, welke? Hoe kunnen zij hun capaciteiten omzetten tot goede prestaties op het werk?

De taak van de begeleiders van de Brailleliga bestaat erin om informatie zo duidelijk en concreet mogelijk mee te geven, zodat de onwetendheid en eventuele vooroordelen rondom het aspect blind- en slechtziendheid wegvallen. Dit helpt de toestand in een breder perspectief te zien waardoor uiteindelijk een vertrouwensrelatie kan opgebouwd worden.

Op eenvoudige aanvraag geven wij gedetailleerde informatie over de visuele handicap en de invloed die dit kan hebben binnen een welbepaalde professionele situatie. We informeren over de bestaande technische aanpassingen en hulpmiddelen waardoor personen met een visuele handicap toegang krijgen tot informatie en zij hun job zelfstandig kunnen uitvoeren.

Wanneer een blind of slechtziend persoon wordt aangeworven, kunnen sensibiliseringssessies georganiseerd worden voor de toekomstige collega’s. We beantwoorden hun vragen en plaatsen hen in situaties, zodat ze begrijpen wat leven met een visuele handicap inhoudt. Op die manier trachten wij een vertrouwensklimaat te creëren tussen jou en je collega’s.

Tijdens een sensibiliseringssessie leert een groep ziende personen een witte stok te gebruiken.