Een job behouden

Iedereen kan tijdens z’n loopbaan geconfronteerd worden met een visuele handicap, of de reeds aanwezige visuele handicap kan in ernst toenemen. Blinde en slechtziende personen kunnen bij de Brailleliga terecht voor ondersteuning en advies op maat.

Dit kan een wijziging in het takenpakket inhouden, het volgen van aangepaste opleidingen, het installeren van passende hulpmiddelen, zich zelfstandig leren verplaatsen en herkenningspunten zoeken, hulp bij het opmaken en indienen van aanvragen en erkenningen, enz. De Brailleliga staat ook de werkgever bij met raad en daad.

Werken aan competenties.

Wanneer de visuele handicap in ernst toeneemt, kan dit ertoe leiden dat het takenpakket dient te wijzigen, dat de werkplek moet aangepast worden, of dat de persoon dient te leren werken met hulpmiddelen. 

Om de persoon bij te staan bij deze veranderingen en aanpassingen, biedt de Brailleliga bijscholingen op maat aan, en biedt zij tevens de mogelijkheid om bepaalde extra vaardigheden te ontwikkelen of zich te perfectioneren in o.a. communicatietechnieken en computervaardigheden door middel van het gebruik van aangepaste hulpmiddelen.

Een persoon met een visuele handicap praat met een collega.