Expertisecentrum Visus & Werk

Het Expertisecentrum Visus & Werk adviseert personen met een visuele handicap bij de keuze van een geschikte job, en geeft advies over de tewerkstellingsbevorderende maatregelen waarop blinde en slechtziende personen een beroep kunnen doen.

Vragen rond werk

Het Expertisecentrum gebruikt onderzoeksmethoden en technieken die afgestemd zijn op personen met een visuele handicap. Het geeft advies over tewerkstellingsbevorderende maatregelen. Dit zijn maatregelen die betrekking hebben op het aanpassen van de werkpost, de loonkostsubsidie voor de werkgever, het werken in een beschutte werkplaats, enz. Je kan er terecht met vragen over studiekeuze en gepaste opleidingen. Gedurende het volledige onderzoeksproces is de betrokkenheid van de persoon met visuele handicap van essentieel belang.

Logos van ESF, Vlaanderen, VDAB en Europa