Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst of GOB

Wanneer iemand te maken heeft (of krijgt) met een visueel probleem, heeft dit gevolgen voor onder andere het beroepsleven. Goede keuzes maken, zich juist oriënteren, goed voorbereid naar een sollicitatie gaan, aangepaste opleidingen volgen, zich bijscholen teneinde een job te kunnen behouden, advies ontvangen over hulpmiddelen, de juiste administratieve stappen ondernemen om financiële tegemoetkomingen te verkrijgen, … het zijn allemaal belangrijke aspecten waarmee de persoon met een visuele handicap te maken krijgt.

De Gespecialiseerde opleidings- begeleidings- en bemiddelingsdienst (GOB) van de Brailleliga, erkend door de VDAB, kan rekenen op een jarenlange expertise op het vlak van opleiding en werk voor personen met een visuele handicap. 

Je kan bij het GOB terecht voor:

 • ondersteuning van werkzoekenden ter voorbereiding op het professionele leven
 • ondersteuning door de jobcoaches tijdens stages op de werkvloer
 • opleidingen op de werkvloer, al dan niet in de vorm van een
  IBO+
 • ondersteuning en begeleiding van door de VDAB erkende opleidingen, die niet door de Brailleliga worden gegeven
 • bijscholingen
 • aanpassing van de werkplek en/of arbeidsgereedschap
 • informeren en begeleiden van de werkgever
 • sensibiliseren van collega's
 • advies rond tewerkstellingsbevorderende maatregelen

Logos van ESF, Vlaanderen, VDAB en Europa