Dienst begeleiding en hulp in het dagelijkse leven of DBH

Blinde of slechtziende personen die zo zelfstandig mogelijk dagelijkse handelingen willen uitvoeren, kunnen hiervoor terecht bij de dienst Begeleiding en hulp in het dagelijkse leven.

De taak van de DBH bestaat erin de persoon te ondersteunen en te begeleiden in het aanleren van vaardigheden en technieken die verschillende aspecten van het dagelijkse leven zullen vergemakkelijken.

De Dienst begeleiding en hulp in het dagelijkse leven biedt o.a. ondersteuning bij:

  • Het raad geven en begeleiden voor wat betreft het dagelijkse leven zoals bijvoorbeeld de aanpassing van de woonst, het beheer van documenten en het bijhouden van de administratie, het huishouden, het winkelen, het koken
  • Het aanleren van verplaatsingstechnieken aan personen met een visuele beperking, dit met behulp van de lange witte stok en/of de geleidehond
  • Het zoeken naar en aanleren van veilige trajecten of vaste herkenningspunten binnen het schoolgebouw / de werkplek, alsook op de weg van en naar de school / het werk 
  • Het bemiddelen om een geleidehond van de Brailleliga te verkrijgen, dit indien aan de juiste voorwaarden wordt voldaan
  • Het aanleren van het brailleschrift, dactylografie of handschrift
  • Het voorbereiden op de komst van een baby d.m.v. een levensechte babypop waarbij tevens ondersteuning en advies wordt gegeven m.b.t. verzorgingsmateriaal en toestellen aangepast aan de visuele beperking
  • Het organiseren van sensibiliseringssessies aan professionals
  • Het organiseren van een jaarlijks verblijf aan zee om kinderen met een visuele beperking te leren meer zelfstandigheid te verwerven
  • Enz

De Dienst begeleiding en hulp in het dagelijkse leven, gesteund door de Vlaamse Overheid.

Logo van de vlaamse overheid