Brochure - Help blinde en slechtziende personen

U voelt zich begaan met de moeilijkheden die blinde of slechtziende personen ondervinden? U kan hen helpen door middel van vrijwilligerswerk, een gift (al dan niet bij een speciale gebeurtenis), een legaat,... om zodoende hun zelfstandigheid en integratie te bevorderen.

Download hier

2020_helpblinde_500