Campagne tewerkstelling

Campagne 2022

Een andere kijk op werk: Op weg naar inclusie van blinde en slechtziende personen

Bedrijven hebben vandaag vaak moeite om competente en betrokken kandidaten aan te trekken. Waarom zou je het arbeidspotentieel van blinde en slechtziende personen links laten liggen?

Door het werk op een inclusieve manier te organiseren, kunnen personen met een visuele handicap een meerwaarde zijn voor je bedrijf. En je bedrijf een echte meerwaarde voor hun zelfstandigheid.

Er bestaan verschillende oplossingen om een blinde of slechtziende persoon in dienst te nemen en aan het werk te houden. De Brailleliga heeft alle informatie en advies verzameld in de brochure “Een andere kijk op werk: Op weg naar inclusie van blinde en slechtziende personen.”.

Deze gratis, praktische en actuele gids helpt je om werknemers met een visuele handicap in je bedrijf te verwelkomen.

Download de brochure in pdf-formaat, klik hier

brochure “Een andere kijk op werk: Op weg naar inclusie van blinde en slechtziende personen.”

Neem talent in dienst dat het verschil kan maken!

Het is niet zo moeilijk om een blinde of slechtziende medewerker in dienst te nemen en zo het verschil te maken in je bedrijf. Dat bewijst het verhaal van Evelyn. Ze neemt elke dag de trein naar haar werk bij FOD Mobiliteit. Dankzij de aangepaste werkplek, de inrichting van de lokalen en haar collega's, werkt Evy zonder problemen en leidt zij een normaal leven. 

Ter gelegenheid van de Europese Week voor de Tewerkstelling van Personen met een Handicap, we hopen dat andere werkgevers geïnspireerd raken en inclusief durven te zijn! 

Campagne 2021

Van 15 tot 21 november houdt de Brailleliga een sensibiliseringscampagne rond tewerkstelling. Want in de praktijk blijkt dat een werkomgeving niet altijd toegankelijk is en dat er op de arbeidsmarkt vaak nog onderscheid gemaakt wordt op grond van handicap. Tijd voor actie!

Inhoud:

Radiospot

Op Radio 1, Studio Brussel en MNM hoor je van 15 tot 21 november onze radiospot. De Brailleliga maakte gebruik van de 3D-audio om de audiospot op te nemen. Blinde en slechtziende personen zien de wereld op een andere manier, vandaar de keuze voor deze nieuwe technologie die de luisteraar een complete ervaring biedt. Tip: beluister de radiospot met een koptelefoon en je zal verbaasd staan. Je vindt de spot hier terug:

Neem zeker ook eens een kijkje op onze sociale mediakanalen:

Bevraging van Unia

Uit een bevraging van Unia (2020) blijkt dat het recht op werk op verschillende vlakken geschonden wordt. Vaak ontbreken redelijke aanpassingen en beletten ontoegankelijk vervoer, gebouwen en software de toegang tot werk. Daarnaast is er nog altijd sprake van discriminatie op de arbeidsmarkt: minder kans om aangeworven te worden door de handicap, pesterijen... Op deze manier blijkt de recente verankering van het recht op redelijke aanpassingen in de Grondwet, in de praktijk al te vaak eerder een gunst dan een recht.

Blinde en slechtziende personen zijn een meerwaarde voor je bedrijf en je bedrijf een echte meerwaarde voor hun zelfstandigheid. Alleen door blinde en slechtziende personen de moed geven om door te zetten, hen de juiste ondersteuning op maat te bieden, werkgevers te sensibiliseren en het grote publiek de problematiek onder ogen te laten zien, kunnen we erin slagen om personen met een handicap te (re)activeren op de arbeidsmarkt. 


Het verhaal van Julie

We gingen langs op het kantoor van Julie (25). Ze werkt op het CAW De Kempen als hulpverlener onthaal en slachtofferhulp bij CAW De Kempen. Ontdek haar verhaal hier :

Onze leden

Dat het mogelijk is om een job waar je voldoening uit haalt te hebben als persoon met een visuele handicap, bewijzen velen van onze leden :

getuigen_rebond_2021_NL

Ava (30) werkt bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: “Ik kreeg voornamelijk te maken met vooroordelen. Werkgevers hebben vaak een fout beeld van een persoon met een handicap. Ze denken dat je de job niet even goed zal kunnen uitvoeren terwijl niets minder waar is. Vaak werd ik niet eens uitgenodigd op een gesprek terwijl ik wel aan alle criteria beantwoordde. Je moet jezelf telkens dubbel zo hard bewijzen. Je moet de werkgever er echt van kunnen overtuigen dat jij het werk ook kan uitvoeren mits wat begrip en een aantal kleine aanpassingen. De samenleving doet enorm haar best om dit aan te pakken maar er is nog een lange weg af te leggen.”

Mijn boodschap aan anderen is: “Geef zeker niet op, ook al is het vaak frustrerend en demotiverend om telkens een ‘neen’ te horen. Een job vinden is zeker mogelijk, maar het is vaak een kwestie van een bereidwillige werkgever te treffen.”.

Els (46) werkt bij de Vlaamse overheid op het Departement Werk en Sociale Economie: “Het hoger onderwijs nog niet vertrouwd met studenten met een functiebeperking. Er zijn nog altijd veel vooroordelen naar onze doelgroep toe als het over werken gaat, en er is veel onwetendheid. Sta op je strepen en geef de moed niet op, assertief zijn is de boodschap. Op een dag krijg je een kans! Toen ik in 2007 begon te werken bij het Departement WSE, was het een beetje een droom. Ik kreeg fijne collega’s, een goed onthaal, had een peter en heb samen met de Brailleliga een sensibiliseringssessie gegeven wat enorm hielp voor het inlevingsvermogen van de collega’s. Na 15 jaar werk ik er nog altijd zeer graag. Toen mijn zicht in 2017 nog meer achteruit ging we samen op zoek naar taken die echt bij mijn talenten passen maar ook haalbaar zijn met mijn visuele handicap. Ik ben daar zeer dankbaar voor.

Geert (48) werkt als ICT-medewerker voor de Arteveldehogeschool en de Odisee hogeschool: “Een visuele handicap is zeker geen voordeel maar hoeft geen nadeel te zijn. De arbeidsmarkt is vandaag een pak inclusiever. Het is nooit te laat om je om te scholen als je job niet meer lukt omwille van je handicap. Laat je daarvoor bijstaan door gespecialiseerde diensten, zij bestaan en leveren uitstekend werk want werkgevers zijn niet altijd vertrouwd met een visuele beperking en vrezen voor een te groot rendementsverlies. Maar die diensten kunnen hen soms over de streep trekken. 

Voor mij persoonlijk was het als jongvolwassene moeilijk om mijn progressieve beperking te aanvaarden omdat mijn zicht constant slechter werd met uiteindelijk blindheid tot gevolg. Nu werk ik al bijna 20 jaar in een heel innoverende sector waarbij educatie en technologie centraal staan. Aangezien ik als kind al met technologie bezig was voelt mijn job meer aan als een hobby. Ook de collega's zijn stuk voor stuk schitterend, dus ik ben nu echt wel tevreden met mijn job.”

Michel (46) – werkt als schadebeheerder bij Alianz: “Waarschijnlijk ben ik door mijn handicap al een job mislopen, maar dat ben je nooit zeker, Discriminatie zal aanwezig zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat wilskracht en een positieve ingesteldheid het verschil kan maken. Waar een wil is, is een weg. In mijn huidig werk ik mee te rond inclusie en diversiteit op de werkvloer. Er wordt al veel gedaan, maar er moet voortdurend aan blijven gewerkt worden. Wat ik wil meegeven aan iedereen op zoek is op de arbeidsmarkt: een positieve mindset, wilskracht en motivatie zijn elementen waar en werkgever naar zoekt. Voeg daarbij kennis en leergierigheid en een werkgever zal verder kijken dan je handicap. Gebruik je handicap als iets positief, en leg de nadruk op al je troeven.”

Nicky (34) - werkt als customer support medewerker bij Ikea: “Natuurlijk schrijft geen enkel bedrijf dat je niet weerhouden bent omwille van je visuele handicap, maar je voelt dat wel aan. Op mijn huidige job komen collega’s naar mij met vragen over mijn handicap, en zo moet het zijn. Een algemene theorie over hoe je met blinden omgaat, bestaat er niet. We zijn ook maar gewone mensen en iedere mens is anders”. Ontdek het volledige verhaal van Nicky hier:

OBSTAKELS OP DE ARBEIDSMARKT: WAT DOET DE BRAILLELIGA?

Sinds haar oprichting in 1920 ziet de Brailleliga werk nog steeds als een belangrijke weg naar inclusie voor personen met een visuele handicap. Helaas is de weg naar tewerkstelling vaak zowel letterlijk als figuurlijk een hindernissenparcours! De weg naar tewerkstelling ligt bezaaid met obstakels. Dat bleek uit de enquête die de Brailleliga in 2018 voerde bij haar actieve leden tussen 17 en 55 jaar.

De respondenten benoemden drie veel voorkomende hindernissen: mobiliteit, vooroordelen en een niet-aangepaste werkplek. Om deze obstakels te overwinnen biedt de Brailleliga ondersteuning op maat.

  1. Mobiliteit
    Er zijn tal van moeilijkheden: versperde voetpaden, slecht aangeduide wegenwerken, onlogische routes bij het openbaar vervoer… Om deze moeilijkheden het hoofd te bieden, geeft de Brailleliga mobiliteitslessen. Tijdens deze lessen worden de vaste trajecten zoals woon-werkverkeer en vaste routes in de werklokalen aangeleerd.

  2. Vooroordelen
    Een gebrekkige kennis over de visuele handicap voedt de terughoudendheid bij zowel werkgevers als werknemers. Volgens cijfers van Unia (vroeger het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding) denkt 47% van de Belgen dat een handicap een negatieve invloed zal hebben op de aanwerving van een kandidaat. 81% is voorstander van specifieke maatregelen op de arbeidsmarkt ten voordele van personen met een handicap. De Brailleliga organiseert sensibiliseringssessies op de werkvloer om het mysterie rond de visuele handicap op te klaren. De getuigenis van een werknemer met een visuele handicap kan de sensibilisering meer kracht geven. Zo wordt een open dialoog gecreëerd waar iedereen zorgen en problemen op tafel kan leggen en vooral ook samen naar antwoorden en oplossingen kan zoeken.

  3. Werkpost
    De aanpassing van de werkpost heeft niet alleen te maken met de infrastructuur. Ook de plaatsing van het bureau in een ruimte, de lichtinval en de werkinstrumenten zijn heel belangrijk. De therapeuten van de Brailleliga analyseren iedere situatie en reiken oplossingen aan. Een persoon met een visuele handicap heeft enorm veel in zijn mars!