2012: Stem voor een gemeente met aandacht voor blinden.

Affiche van de Week van de Brailleliga 2012:  Stem voor een gemeente met aandacht voor blinden

In 2012 kwam de Brailleliga – in de sfeer van de gemeenteraadsverkiezingen – uit met de slogan "Stem voor een gemeente met aandacht voor blinden". Boodschap: iedereen kan, elk op eigen niveau in zijn gemeente, het leven van personen met een visuele beperking vergemakkelijken. In de supermarkt of op straat gewoon even een begeleidende arm aanbieden, betekent voor velen reeds een welgekomen hulp.

De Brailleliga wenste de campagne van 2012 een lokaal tintje te geven, gericht op eenvoudige handelingen die iedereen in zijn gemeente kan toepassen, en die bijdragen tot het vergemakkelijken van het leven en de integratie van personen met een visuele beperking.

Het lokale karakter werd in de verf gezet door een affiche te ontwerpen die sterk op een verkiezingsaffiche leek. Het ging natuurlijk om een knipoog en niet om een politiek engagement. De inzet was de aandacht van het publiek te trekken op de integratie en het welzijn van personen met een visuele beperking in hun gemeente. Elke burger, handelaar, school, instelling of bedrijf kan op zijn niveau iets doen.

De campagne is nog steeds beschikbaar op www.weekbrailleliga.be