Legateren

Indien u geen erfgenamen in rechte lijn hebt, kan u ervoor kiezen uw vermogen of een deel ervan na te laten aan de Stichting voor de blinden. Zo verzekert u het voortbestaan van de werking ten gunste van blinde of slechtziende personen.

Iemand ondertekent een testament.

Hoe stel ik mijn testament op?

Bij de notaris

Een testament dat door de notaris wordt opgemaakt, wordt als een authentieke akte beschouwd. Uw woorden worden in het bijzijn van twee getuigen door de notaris neergeschreven en in diens kantoor bewaard. Hij zal het Centraal Register van Testamenten (CRT) op de hoogte brengen en bezorgt hen een testament en uw laatste wensen, zonder deze te communiceren. 

Bij u thuis

Uw testament moet volledig met de hand geschreven, gedateerd en ondertekend worden. Om te vermijden dat het document verloren gaat, is het aangewezen het testament door de notaris te laten bewaren.

Kan ik mijn testament nog wijzigen?

Omstandigheden kunnen mensen ertoe brengen hun testament te wijzigen. Dat kan tot de laatste dag van uw leven, hetzij door een nieuw testament op te maken en het voorgaande te herroepen, hetzij middels een codicil. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij het opmaken van een eerste testament (door uzelf of door de notaris).

Hoe wordt mijn erfenis door de Stichting voor de blinden beheerd?

De Stichting werkt nauw samen met uw notaris, die erop toeziet dat uw laatste wens gerespecteerd wordt.