Een gift bij speciale gebeurtenissen

Een originele manier om te Brailleliga te steunen is door vrienden, familie of collega's aan te sporen een gift over te maken ter gelegenheid van een speciale gebeurtenis. De persoon die het initiatief neemt, ontvangt dan een lijst met vermelding van de personen die een gift hebben overgemaakt. De Brailleliga zal elke persoon bedanken en, in voorkomend geval, hen een fiscaal attest toesturen.

Bij welke gelegenheid?

  • Uw huwelijk
  • Een verjaardag
  • Uw pensioen
  • Het overlijden van een naaste
  • … of elk ander evenement naar keuze!

Zet uw naasten ertoe aan ons te steunen via een online-gift en dit in enkele klikken, of via een gift op volgend IBAN-rekeningnummer met vermelding "Gift voor de gebeurtenis: [Naam van uw keuze]":

IBAN: BE11 0000 0000 4848
BIC: BPOTBEB1

Handen van een pasgeborene, met daarbovenop de hand van een vrouw en een man.