Uw gegevens wijzigen

U bent verhuisd, uw bankrekening- of telefoonnummer is gewijzigd? Vul onderstaand formulier in met vermelding van uw oude en nieuwe gegevens, en wij doen verder het nodige.

De Brailleliga vzw respecteert nauwgezet de privacy van haar schenkers en sympathisanten zoals voorgeschreven in de wet van 08/12/1992. De gegevens worden aan geen enkele andere fysieke of morele persoon doorgegeven.

Uw oude gegevens

Uw nieuwe gegevens

Veiligheidsvraag: wat is het hoogste cijfer?

De Brailleliga zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met uw rechten en de verplichtingen errond, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Neem voor vragen over de verwerking van uw gegevens per post of via info@braille.be contact met ons op.