Vrijwilligers

De hulp die de vrijwilligers bieden is bijzonder kostbaar. Zonder hen is het onmogelijk om zoveel ondersteuning te kunnen bieden aan blinde en slechtziende personen.

Wij hechten veel belang aan het welzijn van onze vrijwilligers en aan de interesses van ieder van hen. Zo kunnen zij kiezen voor de activiteiten die hen het beste liggen: culturele en creatieve activiteiten, bemannen van een stand tijdens een evenement, administratieve taken, enz.

Wens je graag een beetje van je vrije tijd te schenken aan activiteiten ten voordele van blinde en slechtziende personen? Aarzel niet en vul het aanmeldingsformulier in!