Fiscaal voordeel

Giften aan de Brailleliga zijn fiscaal aftrekbaar. De Brailleliga is door de FOD Financiën erkend om fiscale attesten uit te schrijven.

Een belastingsaangifteformulier met daarop een bril en een rekenmachine.

Wat is een fiscaal attest?

Het fiscaal attest is een officieel document dat u toelaat uw gift gedeeltelijk van uw belastingen af te trekken. De forfaitaire vermindering bedraagt 45% van het totale bedrag van de giften, dit vanaf een totaalbedrag van 40 euro per jaar en per gemachtigde begunstigde organisatie. Wat uw inkomsten dus ook mogen zijn, indien u een gift van 100 euro hebt overgemaakt aan de Brailleliga in 2023, zal u in 2024 een fiscaal voordeel van 45 euro genieten.

Hoe kan ik een fiscaal attest ontvangen?

Indien u - zelfs in meerdere schijven - minimaal € 40 aan de Brailleliga hebt geschonken in de loop van één kalenderjaar, zal u een fiscaal attest ontvangen waardoor u de geschonken som van uw belastingen kan aftrekken.

Wanneer zal ik mijn fiscaal attest ontvangen?

Het fiscaal attest zal u automatisch worden toegezonden in de loop van het eerste trimester volgend op het kalenderjaar waarin u een gift deed.

Wat kan ik doen bij verlies van mijn fiscaal attest?

Neem contact met ons op. Een duplicaat wordt u op eenvoudige aanvraag toegestuurd.