Fiscaal voordeel

Giften aan de Brailleliga zijn fiscaal aftrekbaar. De Brailleliga is door de FOD Financiën erkend om fiscale attesten uit te schrijven.

Een belastingsaangifteformulier met daarop een bril en een rekenmachine.

Wat is een fiscaal attest?

Het fiscaal attest is een officieel document dat u toelaat uw gift gedeeltelijk van uw belastingen af te trekken. De forfaitaire vermindering bedraagt 45% van het totale bedrag van de giften, dit vanaf een totaalbedrag van 40 euro per jaar en per gemachtigde begunstigde organisatie. Wat uw inkomsten dus ook mogen zijn, indien u een gift van 60 euro hebt overgemaakt aan de Brailleliga in 2023, zal het u slechts 33€ kosten.


Je gift is aftrekbaar van de belastingen: een gift van € 60 met 45 % belastingaftrek kost jou slechts € 33.

Hoe kan ik een fiscaal attest ontvangen?

Indien u - zelfs in meerdere schijven - minimaal € 40 aan de Brailleliga hebt geschonken in de loop van één kalenderjaar, zal u een fiscaal attest ontvangen waardoor u de geschonken som van uw belastingen kan aftrekken.

Wanneer zal ik mijn fiscaal attest ontvangen?

Het fiscaal attest zal u automatisch worden toegezonden in de loop van het eerste trimester volgend op het kalenderjaar waarin u een gift deed.

Wat kan ik doen bij verlies van mijn fiscaal attest?

Neem contact met ons op. Een duplicaat wordt u op eenvoudige aanvraag toegestuurd.

Hoe vul ik mijn belastingaangifte aan om te genieten van de belastingvermindering? 

Vermeld in vak X, A, van je aangifte het bedrag van de giften in 2022 waarvoor je een fiscaal attest hebt ontvangen.

Je hoeft het fiscaal attest van de brailleliga niet bij je belastingaangifte te voegen, maar je moet het wel ter beschikking houden van de administratie.