Steun van ondernemingen

U maakt deel uit van een bedrijf en u wenst de Brailleliga te steunen?

U kan zich linken aan één of meerdere van onze acties en terzelfdertijd uw bedrijf in haar sociale dimensie in de kijker plaatsen. Hierdoor steunt u ons, en motiveert u ook uw medewerkers. Uw steun aan onze acties kan zich vertalen onder de vorm van een publicitaire inlassing in het magazine "De Witte Stok" of een vermelding van uw steun aan onze acties en sensibiliseringscampagnes. 

De giften door vennootschappen

De giften door vennootschappen geven recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van de gift.

De voorwaarden zijn de volgende :

  • gift aan een erkende instelling of een overheidsinstelling zoals bedoeld artikel 145/33 §1 WIB92°;
  • iedere gift moet per begunstigde instelling minstens 40 euro per jaar bedragen en er moet een kwijtschrift uitgereikt worden;
  • het totaal van de giften mag per boekjaar 5 % van de belastbare inkomsten niet overschrijden, of een maximumbedrag van 500.000 euro. Boven deze plafonds geven geen recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van de gift.
  • enkel de giften in geld zijn aftrekbaar.

personeelsleden van GSK als vrijwilligers op BrailleTech

Er bestaan heel wat manieren om de Brailleliga te steunen:

  • Materiële of financiële steun schenken bij de organisatie van een mediacampagne of een specifiek project (de BrailleDay, dag voor blinde en slechtziende kinderen; de BrailleTech, beurs voor technische hulpmiddelen; ondersteuning van het team van de Brailleliga tijdens de 20 km door Brussel, ...) 
  • Het leveren van diensten of producten aan een verlaagde prijs
  • Het ter beschikking stellen van lokalen ter gelegenheid van een actie van de Brailleliga
  • Het schenken van meubilair of materiaal 
  • De aankoop van wenskaarten
  • Het tewerkstellen van onze stagiairs

Geef ons de kans onze ideeën aan u voor te stellen door onderstaand formulier in te vullen. Wij zullen samen zoeken naar de beste manier om onze en uw ideeën op elkaar af te stemmen.

Veiligheidsvraag: wat is het hoogste cijfer?

De Brailleliga zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met uw rechten en de verplichtingen errond, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Neem voor vragen over de verwerking van uw gegevens per post of via info@braille.be contact met ons op.