Wat doen wij met uw steun?

In 2019 werden 15.184 personen met een visuele handicap door de Brailleliga geholpen om hun zelfstandigheid te ontwikkelen of te behouden. Hiertoe konden zij geheel gratis een beroep doen op de hulp van maatschappelijk assistenten, ergotherapeuten, lesgevers, jobcoaches, bibliothecarissen, …

Zonder de kostbare steun van onze 124 medewerkers, 532 vrijwilligers en de vele personen die de Brailleliga financieel steunen, zou deze dienstverlening niet mogelijk zijn. 

Onze diensten zijn actief binnen drie belangrijke domeinen. Ziehier enkele cijfers van 2019:

Dagelijks leven

 • In 2019 deden 1.122 personen voor de eerste maal een beroep op onze diensten.
 • 3.545 persoonlijke gesprekken vonden plaats met de maatschappelijk assistenten.
 • 1.242 personen werden ondersteund in de ontwikkeling van hun zelfstandigheid en 655 personen kregen advies bij de aankoop van een technisch hulpmiddel. 
 • In het revalidatiecentrum HORUS werd gezorgd voor de revalidatie van 186 personen met een visuele handicap.
 • 1.232 personen bezochten BrailleTech.
 • In de BrailleShop werden 158 Daisyspelers aangeboden, vaak met de financiële steun van de Brailleliga en de Nationale Loterij.

Studies en werk

 • 124 studenten werden gevolgd tijdens hun studies.
 • 327 personen werden door de Brailleliga begeleid bij het zoeken naar of behouden van werk.
 • 41,50% van de personen die hun begeleiding hebben voltooid, kenden een succesvolle beroepsintegratie.
 • 136 studiebeurzen werden toegekend.

Vrijetijdsbesteding

 • We telden 5.347 deelnames aan 666 georganiseerde socio-culturele activiteiten. 
 • De Spelotheek noteerde 411 uitgeleende aangepaste spellen. 
 • De Bibliotheek heeft in het totaal 31.688 boeken, waarvan 5.490 in braille, 4.426 in grootletterdruk en 21.772 luisterboeken. Dit vertegenwoordigt een verhoging van 1.386 werken. In 2019 werden 35.591 boeken uitgeleend, waarvan er 9.030 werden gedownload via onze online catalogus.
 • De Omzettingsdienst produceerde voor de Bibliotheek 35 boeken in braille (of 152 boekdelen) en 40 in digitale braille, 13 boeken in grootletterdruk en 964 luisterboeken in Daisy-formaat.
 • Het Documentatiecentrum, voor iedereen toegankelijk (zowel voor ziende personen als voor personen met een visuele handicap), groepeert 7.424 documenten met betrekking tot het zicht en de visuele handicap.