De leuning

Kenmerken

 • De leuning vormt een onderdeel van de gidslijn, vandaar dat ze zoveel mogelijk ononderbroken dient te zijn.
 • De leuning dient afgerond te zijn, geen scherpe hoeken, noch scherpe kanten om kwetsuren te vermijden.
 • De leuning dient wat vorm en materiaalafwerking betreft vaste greep te bieden voor de hand.
 • De leuning dient degelijk te worden bevestigd aan de achterliggende constructie en op zo'n wijze dat de vingers voldoende ruimte hebben om de leuning te omgrijpen, zonder daarbij de vingers te stoten.
 • De leuning moet in een contrasterende kleur afgewerkt worden t.o.v. de kleur van de achtergrond. Op die manier valt de leuning goed op voor de slechtziende personen.

Foto van de leuning aan de inkom

De keuze van de Brailleliga

 • Vanaf het moment dat men het gebouw van de Brailleliga binnenkomt, heeft men onmiddellijk contact met de afgeronde bruine leuning (metalen staaf). Zij gidst de blinde of slechtziende persoon door het hele gebouw.
 • De leuning in "het sas" leidt de blinde persoon van de toegangsdeur naar de volgende schuifdeur.
 • Komt men uit de lift, voelt men links en/of rechts onmiddellijk een leuning die leidt naar de gang, toilet of hal.
 • In de gangen kan men zich opnieuw laten "geleiden" door middel van de leuningen aan weerskanten (zowel aan de muurkant als de bureelkant).
 • Neemt de slechtziende of blinde persoon de trap, dan blijft hij via de trapleuning in contact met de geleideleuning die ononderbroken is en de blinde of slechtziende persoon leidt naar de gang of de lift.
 • Rond de radiators is tevens een leuning geplaatst. Enerzijds loopt de "gidslijn" verder en anderzijds voorkomt ze dat de blinde of slechtziende persoon zijn vingers "stoot" of verbrandt.
 • De leuningen die bruin zijn van kleur t.o.v. witte of gebroken witte achtergrond zijn daardoor kleurcontrasterend en opvallend. Dit is van belang voor een slechtziende persoon, omdat deze soms nog in staat is om kleurcontrasten waar te nemen. De trapleuning en de "gidsleuning" zijn in hetzelfde materiaal en in dezelfde kleur in gans het gebouw. Deze uniformiteit binnen éénzelfde gebouw bevordert en versnelt "herkenning" van de elementen.

Foto van de leuning in de gang

Foto van de leuning in de traphal