Het deurgeheel

De deur bevat volgende elementen:

 • Het deurkozijn
 • De deurvleugel
 • De scharnieren
 • De deurpomp - zie foto
 • De naamplaat
 • Het pictogram

Kenmerken

 • Kies een degelijk materiaal, bijv. droog en gezond verkernd hout of namaakhout, doch niet te zwaar zodat een gemakkelijk gebruik verzekerd is. De bedieningsweerstand moet zodanig zijn dat geen al te grote kracht vereist is om de deur te openen.
 • De deurvleugel moet vlak zijn. Hij dient geplastificeerd dan wel gestratificeerd te zijn.
  • Vlak: de blinde of slechtziende persoon moet bij het aftasten van de deur in de mogelijkheid zijn om deze zo snel mogelijk te herkennen, zonder daarbij handkwetsuren op te lopen.
  • Geplastificeerd: bij het aftasten dient het handcontact een aangenaam gevoel te geven en moet de geplastificeerde deurvleugel gemakkelijk te onderhouden zijn (de blinde en slechtziende personen tasten vaak de deurvleugel af).
 • Door het plaatsen van een deurpomp kan de deurvleugel veilig worden gebruikt. De deurvleugel moet zelfsluitend zijn om te verhinderen dat de blinde of slechtziende persoon botst tegen een half openstaande deur. De sluitsnelheid mag niet te hoog genomen worden (deze kan afgesteld worden). De blinde of slechtziende persoon moet de nodige tijd krijgen om zich via een deuropening te verplaatsen, zonder dat hij of zij de deur tegen het aangezicht of de rug krijgt.
 • De deurvleugel moet een contrasterende kleur hebben t.o.v. het deurkozijn en de omgevende wand waardoor de slechtziende persoon de mogelijkheid heeft hem zo snel mogelijk te lokaliseren. Wees er alert op dat de deurvleugel geen te donkere kleur heeft omdat dit een "open-gat" effect kan veroorzaken, waardoor men niet kan onderscheiden of de deur open of dicht is.
 • Breng eventueel, voor slechtziende personen, pictogrammen aan op de deurvleugel. Het pictogram geeft in figuurvorm informatie over het lokaal of de ruimte die zich achter de desbetreffende deur bevindt.
  • Plaats deze op ooghoogte
  • Voldoende zichtbaar
  • Contrasterende kleuren
Pictogram dat een man voorsteltPictogram dat een vrouw voorstelt 
 • Maak gebruik van naamplaten aangebracht op de deurvleugel. De info kan door middel van letters (slechtziende personen) of in braille weergegeven worden.
  • Plaats de naamplaat op ooghoogte
  • Voldoende zichtbaar
  • De letters dienen uitgevoerd in een duidelijk lettertype waarbij de kleur van de letters contrasteert met de kleur van de achtergrond (bijvoorbeeld: gele letters op een zwarte achtergrond)
 • De scharnieren, die zorgen voor de bevestiging van de deurvleugel aan het kozijn, kan men eventueel, wanneer deze zichtbaar zijn, een contrasterende kleur geven t.o.v. het deurkozijn en de deurvleugel. Op die manier zal de slechtziende of blinde persoon zijn vingers niet pletten tussen de deurvleugel en het deurkozijn wanneer de deur open- of dichtgaat.
Signalisatie van een deur

De keuze van de Brailleliga

 • De deurvleugels zijn van degelijk materiaal vervaardigd. De bedieningsweerstand is zeer comfortabel voor gebruik.
 • De deurvleugels zijn egaal en geplastificeerd.
 • De aangebrachte deurpompen zorgen voor een veilig gebruik.
 • Er zijn twee contrasterende kleuren gekozen. Het zijn telkens dezelfde maar ze wisselen overeenkomstig de functie van de deur. Dankzij dit uniforme systeem kan er geen verwarring voor de slechtziende persoon ontstaan.
 • De deuren die toegang geven tot de burelen zijn voorzien van deurvleugels in gebroken wit met zwarte naamplaten omgeven door donkerbruine deurkozijnen.
 • De brandwerende deuren zijn bruingekleurd t.o.v. gebroken witte deurkozijnen, en zwarte naamplaten.
 • Op de gebroken witte toiletdeuren zijn bruine pictogrammen en zwarte naamplaten aangebracht. De pictogrammen zijn voelbaar en stellen een vrouwelijk of mannelijk figuur voor.